HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö

Rakennuksen työaikainen lämmitys
Lämmitysjärjestelmän valinta
HAMK
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Visamäki kevät 2017
Jere Niemi

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia vaihtoehtoja lämmitykseen ja valita niistä työmaalle sopivin tai sopivimmat. Perehdyin sähkö-, kaukolämpö-, kaasu- ja öljylämmitysjärjestelmiin, sillä kaikkia neljää lämmönlähdettä käytetään työmailla lämmittämiseen. Tietoa lämmitysjärjestelmistä löytyi paljon eri laitevalmistajien ja energiantuottajien sivuilta. Keskustelin työmaan lämmityksestä myös rakennuskonevuokraamojen työntekijöiden kanssa, joilta löytyi paljon kokemusperäistä tietoa työmaan lämmityksen suunnittelusta.

Perehdyin myös siihen, millaisia olosuhteita eri työvaiheet vaativat, koska se määrittelee lämmityksen tarpeen työmaalla. Työmaalla pyritään lämmittämään vain siellä, missä lämpöä tarvitaan, ja näin pyritään säästämään lämmityskustannuksissa. Lämmöllä ja muilla olosuhteilla on suuri vaikutus työn laatuun ja rakenteiden kuivumiseen, joten lämmitys on toteutettava laadukkaasti. Tähän kohteeseen valikoitui päälämmitysmuodoksi kaukolämpö. Kaukolämpö on toimintavarma ja sitä käytettäessä työmaaliikenne on vähäisempää. Työmaalla käytetään kaukolämmön lisäksi myös öljylämmitystä sekä pienissä määrin myös sähkölämmittimiä.

Tässä työssä arvioitiin myös tulevaa lämmitysenergian kulutusta rakentamisen aikana ja seurattiin sen toteutumista. Kulutuksen arvioiminen oli vaikeaa, mutta tarkoitus oli oppia tekemään sitä tulevaisuudessa paremmin kulutusta seuraamalla. Työtä vaikeutti suunnitelmien ja aikataulun muuttuminen työn edetessä sekä sääolosuhteiden vaihtelevuus.

Dust Shelter mainittu opinnäyte työssä

Markkinoille on tullut myös uudenlaisia siirrettäviä suojaseiniä, jolla saadaan rajattua lämmitettävää aluetta. Kuvassa 2 nähdään Dust Shelter Finlandin markkinoima säädettävä suojaseinä, joka puristuu katon ja lattian väliin kaasujousen avulla, joten muuta kiinnitystä ei tarvita. Hinta on kalliimpi kuin pressulla toteutettuna, mutta lopputulos on siistimpi eivätkä pressut heilu tuulessa. Suojien tiiveyden vuoksi ilmavuodot ovat pienempiä kuin pressuissa ja näin voidaan säästää asennus- ja lämmityskustannuksissa.

Opinnmäyte työ → Lataa

1 kommentti

Vastaa