DSS tuotevalikoima vastaa erittäin hyvin asiakkaiden tarpeisiin toimivan pölynsuojauksen toteuttamisesta vaivattomasti, kustannustehokkaasti ja hyvällä suojaustasolla. Keskeinen asiakastarve liittyy rakennusurakoitsijoiden tarpeeseen ottaa käyttöön uusia tuotteita ja menetelmiä, kun pölynhallintaa ja -suojausta koskeva ympäristö- ja muu lainsäädäntö sekä standardit tiukkenevat ja yhdenmukaistuvat EU:n alueella. EU-direktiivi (2008/50/EC) astuu voimaan tänä vuonna ja vaatii rakennuttajilta uudelleen käytettävien pölynsuojausratkaisujen käyttöä kertakäyttöisten sijasta. DSS-tuotteet täyttävät tämän direktiivin mukaiset vaatimukset.

DSS-tuotteet ovat hyödynnettävissä rakennus-, remontointi- ja purkutyömailla. Korjaus- ja uudisrakentamisen välillä on merkittävänä erona saneerauksen aikainen rakennuksen käyttö, mikä aiheuttaa haasteita käyttäjien turvallisuudelle myös pölyntorjunnan näkökulmasta. DSS-tuotteiden tarjoama ratkaisu on paitsi turvallinen ja luotettava myös siistin näköinen, millä on suurta merkitystä erityisesti julkisten tilojen saneeraushankkeissa. DS-tuotteiden eristysominaisuudet laajentavat tuotteiden käyttötarkoitukset pelkän pölynsuojauksen ulkopuolelle, joten tuotteet ovat hyödynnettävissä rakennustyömaalla muutenkin kuin vain purkutöiden aikana. DSS-tuotteista hyötyvät rakennuttajat, ympäristö, naapurit sekä loppukäyttäjät.

Keskeisiä asiakashyötyjä ovat:

  • EU-direktiivin (2008/50/EC) mukaisten vaatimusten täyttäminen uudelleen käytettävissä tuotteissa ainoana toimijana
  • Ympäristöystävällisyys ja jätteiden väheneminen: Tuotteet ovat uudelleen käytettäviä, niillä saavutetaan pienempi hiilijalanjälki. Tuotteet ovat Cleantech-tuotteita eli ne ovat täydellisesti kierrätettävissä.
  • Asennuksen vaivattomuus ja nopeus: Tuotteet on helppo ja nopea asentaa, purkaa ja varastoida. Asennuksessa ei tarvita työkaluja. Asiakaspilotissa todettiin, että alue, jonka suojaamiseen perinteisillä menetelmillä kului 1-2 tuntia, saadaan suojattua DS-tuotteilla 5 minuutissa. Suojauksia on helppo siirtää muuttuvan tarpeen mukaan. DSS-tuotteet on valmistettu kestäviksi, joten ne eivät rikkoudu helposti käytössä.
  • Suojausominaisuudet: Pölyhaittojen rajaaminen helpoin ja nopein toimenpitein tietylle alueelle ilman että pöly pääsee kulkeutumaan muihin tiloihin.
  • Eristys: DSS-tuotteet eristävät kuumuutta, kylmyyttä sekä ilmavirtaa, joten lämpötila ja veto saadaan pysymään sallituissa rajoissa, mikä on mm. valuvaiheessa keskeistä.
  • Paremmat työolosuhteet, turvallisuus ja työntekijöiden hyvinvointi: Yksittäisten työntekijöiden kannalta suojausratkaisut vaikuttavat suoraan henkilöiden työprosessiin ja työturvallisuuteen: työntekijä saa suojaovesta tehokkaan suojan esimerkiksi asbestipölyä vastaan, näkee toimia paremmin oveen sijoitetun valaistuksen ansiosta ja työnteko helpottuu oven toiminnallisuuden myötä.
  • Kustannussäästöt: Kustannussäästöjä ovat alhaisemmat suojauskustannukset verrattuna perinteisiin menetelmiin (keskimäärin 72 %), töiden nopeutuminen, jätteiden väheneminen sekä suojauksen toimivuudessa saavutetut säästöt loppusiivouskuluissa ja korjausrakentamisessa muun tilan säilyminen käyttökelpoisena.

DSS-tuotteet luovat asiakkaille paljon lisäarvoa pölynhallinnan lisäksi. Tuotteet tarjoavat laajasti hyödynnettävän kokonaisratkaisun, lyhentävät prosessin läpimenoaikoja huomattavasti sekä parantavat työterveyttä. Tuotteiden avulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi tuotteet ovat ympäristöystävällisiä.

Menetelmän hyödyt

alla olevassa kuvassa on vertailtu DSS-tuotteilla ja perinteisellä menetelmällä toteutettujen suojausten kustannuksia yhden asunnon remontissa tarvittavan pölynsuojauksen toteuttamisessa. DSS-tuotteilla toteutetussa suojauksessa korkeimmat kustannukset aiheutuvat tarvikekuluista, mutta asennukseen liittyvät työkulut sekä siivouskulut jäävät alhaisiksi. Suojausta ei tarvitse korjata ja jätettä ei synny, joten näistä ei myöskään aiheudu kustannuksia. DSS-tuotteita käyttämällä säästetään 34 % kuluista verrattuna perinteiseen menetelmään. Tämä säästö kasvaa entisestään jopa 94 %:n kuluista, kun uudelleenkäytettäviä DSS-tuotteita käytetään sata kertaa.

kustannus 1kohden 768x392

Kuva . Vertailu DSS-tuotteilla toteutetun uudelleen käytettävän suojauksen sekä perinteinen kertakäyttösuojauksen kuluista. Kulut liittyen yhden asunnon remontoinnissa tarvittavan pölynsuojauksen suorittamiseen yhteensä sekä eriteltynä kululuokkien mukaan.

Taulukko . Uudelleenkäytettävillä DSS-tuotteilla toteutetun suojauksen kustannussäästön kertautuminen, kun samoja tuotteita käytetään kymmenessä tai sadassa kohteessa.

    PERINTEINEN MENETELMÄ DSS-TUOTTEET SÄÄSTÖ
1 asunto Yhteensä 472 € 311 € 34 %
  €/m2 19 € 12 €  
10 asuntoa Yhteensä 4 718 € 536 € 89 %
  €/m2 19 € 2 €  
100 asuntoa Yhteensä 47 184 € 2 780 € 94 %
  €/m2 19 € 1 €  

Head Quarters

Life Science Center Keilaniemi
Keilaranta 10-16
02150 Espoo
+358 50 566 066Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.